A PENNY FOR

YOUR THOUGHTS.

Ik heb veel boeiende convsersaties mogen hebben met een groot aantal vooruitstrevende denkers. 

Deze gesprekken heb ik geprobeerd terug te brengen' tot hun kern argument. 

Editing by either FreedomLab or Insperience video, artwork by Jam visual thinking or Re-Act.