Arjan

Postma

 

 

“ Ik zie mijzelf als een levend living lab doordat ik twee ontwikkelde vermogens heb. Ik ben klassiek business geschoold, MBA style, én ik ben ook creatief ontwikkeld inclusief vaardigheden als programmeren e.d. Daarin ben ik als het ware ‘tweetalig’.
Vroeger ervoer ik dat als een interne strijd. Hier komt mijn onderzoekende houding ook vandaan en mijn interesse in onderwerpen als ‘left-right brain’ theorie, wetenschappers als b.v. Kahneman die het maken van keuzen onderzocht, en NLP – hoe mensen elkaar beïnvloeden. Ook mijn focus op het continu willen opheffen van dualiteiten als emotie versus ratio, planning versus intuïtie, efficiency versus effect, korte versus lange termijn heeft hiermee te maken.


Ik heb gemerkt dat het je bewust in die spanning tussen twee extremen willen begeven een bepaalde bevlogenheid vergt, een begeisterung voor waar je mee bezig bent.

 

Ik herken die tegenstrijdigheden in mijzelf; ik heb bijvoorbeeld moeite met autoriteit maar ik denk soms juist ook heel structureel en systemisch. Ik heb moeite alleen maar te vertrouwen op m’n gevoel maar kan toch ook weer heel spontaan en intuïtief ideeën bedenken. Ik voel me comfortabel bij gewoontes maar van nature reframe ik alles wat ik zie en hoor. Ik voel mij nu dus juist thuis in de twilight zone, met de realisatie dat frameworks van denken en handelen geen absolute standpunten zijn. We leven continu tussen meerdere waarheden waaraan we zelf lading en betekenis geven. Deze houding dwingt tot een bepaalde bescheidenheid en interesse naar andere zienswijzen.

 

Tegenwoordig ervaar ik mijn ‘tweetaligheid’ niet meer als interne strijd maar als kracht. Ik heb inmiddels manieren gevonden om het toe te passen, om juist schijnbare tegenstrijdigheden met elkaar te verbinden. Veel van mijn interesses, tools en werkvormen komen voort uit deze persoonlijke behoefte, en werden bevestigd door het gebruik ervan. Mijn tweetalige kwaliteiten bleken een ideale mix te vormen om patronen te herkennen in complexe omgevingen en deze te vertalen naar toepassingen.

 

Het waren diverse ontmoetingen tijdens een interviewreeks die ik had met iconen op het gebied van ‘transformatie’ die mij erop wezen dat deze mix van eigenschappen niet uniek is en dat er meer ‘crosspolinators’ en ‘catalysts’ zijn. Mensen die zich graag in unieke, verbindende posities tussen de verschillende ‘werelden’ begeven, een rol die soms energievretend of eenzaam kan zijn.

Hier komt mijn persoonlijke ambitie vandaan om anderen de kracht van dit explosieve mengsel aan eigenschappen te laten ervaren. Om mijn eigen inzichten en ervaringen uit de vele projecten, opleidingen en ontmoetingen om te zetten in een aanpak. Een School of Thought die mens en organisatie helpt in het samen aangaan van complexe, relevante uitdagingen. Om door intensieve samenwerling mensen te helpen een positieve impact te kunnen maken op hun omgeving, om samen echt verschil te kunnen maken.

Het vraagt een houding en aanpak die een 'thuis' kan geven voor engineers, creatieven en ondernemers om van elkaar te kunnen leren door te doen en te reflecteren, iedere dag weer, Research trough development, together. Vandaar mijn motto: Learn by doing, understand by sharing.

 

Mijn kernwaarden in iedere samenwerking:

Amore mundi, Show your true colours, geen-absolute-standpunten, verbinden, bevlogenheid, een onderzoekende houding en impact willen maken.

Inquisitive mindset

Inquisitive mindset

Allow for multiple truths

Allow for multiple truths

Begeisterung!

Begeisterung!

Show your true colours

Show your true colours

Thrive for impact!

Thrive for impact!

Bridging gaps, connecting people

Bridging gaps, connecting people

 

Address:       Postbus 1097AC, Amsterdam

E-mail:           Arjan@Eliace.net

myTwitter:     https://twitter.com/Arjan_Postma

LinkedIn:        nl.linkedin.com/in/arjanpostma/

 

2010 - present

2010 - present